Uvítali by ste možnosť platiť SIPO prostredníctvom smartfónu, zosnímaním QR kódu (2D kódu)?

Pred. 1 2 11 12 13 14 15 77 78 Nasl.