Viete, že výpis z Listu vlastníctva vybavíte na vybraných poštách bez ohľadu na to kde sa Vaša nehnuteľnosť nachádza?

Pred. 1 2 12 13 14 15 16 102 103 Nasl.