Koľko listov, pohľadníc pošle Vaša domácnosť v priemere za 1 mesiac?

Pred. 1 2 3 4 5 115 116 Nasl.