Od 1. novembra si môžete preplatok na SIPO doklade prevziať na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. Využijete túto možnosť?

Pred. 1 2 52 53 54 55 56 90 91 Nasl.