Ktorý z nasledujúcich spôsobov doručovania zásielok by vám najviac vyhovoval?

Pred. 1 2 52 53 54 55 56 96 97 Nasl.