Koľko listov / pohľadníc pošle vaša domácnosť priemerne za jeden mesiac?

Pred. 1 2 54 55 56 57 58 101 102 Nasl.