Privítali by ste, keby ste si mohli peniaze, ktoré vám majú byť vyplatené na pošte (dôchodky, preplatky SIPO, peniaze zaslané poštovým poukazom a pod.) prevziať na ktorejkoľvek pošte, nie len na svojej dodávacej pošte?

Pred. 1 2 54 55 56 57 58 77 78 Nasl.