Ktorý z nasledujúcich spôsobov doručovania zásielok by vám najviac vyhovoval?

Pred. 1 2 54 55 56 57 58 98 99 Nasl.