Poistili by ste si Vaše platby SIPO proti neschopnosti ich splácania v prípade straty zamestnania, PN alebo invalidity?

Pred. 1 2 56 57 58 59 60 85 86 Nasl.