Uvítali by ste nahradenie Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) sms/e-mail avízom?

Pred. 1 2 56 57 58 59 60 115 116 Nasl.