Koľko listov / pohľadníc pošle vaša domácnosť priemerne za jeden mesiac?

Pred. 1 2 56 57 58 59 60 103 104 Nasl.