Koľko listov, pohľadníc pošle Vaša domácnosť v priemere za 1 mesiac?

Ďakujeme za váš hlas.