Slovenská pošta, a. s., ponúka na odpredaj 13 ks jazdených železničných vozňov.

Bližšie podmienky ponukového konania je možné získať u kontaktnej osoby:
Ing. Martina Predajnianska, tel.: 047/430 52 51, 0903 204 682, e-mail: predajnianska.martina@slposta.sk

Sútažne podklady - odpredaj vozňov
Žiadosť o odkúpenie majetku - vozne
Kúpna zmluva - odpredaj vozňov
Príloha č. 1. ku KZ - Špecifikácia vozňov
Príloha ku Kúpnej zmluve - Zoznam železničných vozňov