Od 19.6.2017 Slovenská pošta zabezpečuje Príjem Žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Viac informácií nájdete tu.