Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu vykonávania technickej údržby systémov eKolku na strane NASES v období od 17.2.2017 od 21.00 hod. do 18.2.2017 do 21.30 hod. bude v uvedenom období pozastavený predaj Potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. a nebude možné zabezpečiť ani refundáciu vydaných eKolkov v hotovosti priamo na priehradkách Slovenskej pošty, a.s., ktoré budú riešené dodatočným zaslaním finančných prostriedkov na adresu alebo na účet žiadateľa.