Certifikáty

Od roku 2008 je Slovenská pošta, a. s., držiteľom certifikátov, ktoré potvrdzujú, že efektívne uplatňuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008  a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.

Certifikácia sa vzťahuje:

na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

  • vyberanie a distribúcia adresných a neadresných zásielok,
  • vyberanie a distribúcia expresných zásielok,
  • poštový platobný styk,
  • obstaranie inkasa platieb od fyzických osôb a výplaty platieb fyzickým osobám,
  • tlač, obálkovanie, archivácia a distribúcia hromadnej korešpondencie,
  • skladovanie, manipulácia a distribúcia tovarov.

na poskytovanie služieb medzinárodného styku v oblastiach:

  • vyberanie a distribúcia adresných zásielok,
  • vyberanie a distribúcia expres zásielok,
  • colná služba - u zásielok do cudziny,
  • consignment.

Certifikáty zaväzujú spoločnosť k trvalému zlepšovaniu, s čím súvisí aj neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie služieb s cieľom zvyšovania spokojnosti zákazníkov Slovenskej pošty. 

Certifikáty v slovenskom jazyku

Certifikát 9001          Certifikát 14001

Certifikáty v anglickom jazyku

Ceritikát 9001 AJ          Certifikát 14001 AJ

Environmentálna politika Slovenskej pošty