Elektronická podateľňa

Jednou z foriem elektronizácie služieb Slovenskej pošty je rozširovanie parametrov jej produktov a služieb o možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej podateľne. Zabezpečenie tejto komunikácie je realizované podľa rozhodnutia klienta rôznymi formami – od jednoduchej nezabezpečenej výmeny dokumentov, až po najvyšší stupeň – príjem a odosielanie dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Každé podanie/odoslanie dokumentu cez elektronickú podateľňu je potvrdené tzv. kvalifikovanou časovou pečiatkou, ktorá obsahuje okrem garantovaných časových údajov aj referencie odosielaného/prijímaného dokumentu. Použitie kvalifikovaných časových pečiatok v elektronickej komunikácii zabezpečuje aktívnu ochranu elektronických dokumentov pred možnosťou ich akejkoľvek zámeny alebo pozmenenia dát týchto dokumentov.

V oblasti prideľovania kvalifikovaných časových pečiatok spolupracuje Slovenská pošta s akreditovanou certifikačnou autoritou I.CA Praha, a. s., a spoločnosťou D.Trust certifikačná autorita, a. s., v spolupráci s ktorými bola táto služba v prostredí Slovenskej pošty spustená a je v súčasnosti trvale používaná.

Na zasielanie dokumentov podpísaných ZEP do interných systémov Slovenskej pošty a na preberanie výstupných dokumentov z interných systémov Slovenskej pošty môžete využiť Elektronický komunikačný portál.

Mobilná verzia