Odpredaj majetku Slovenskej pošty  

Slovenská pošta, a. s., ponúka na odpredaj hnuteľný a nehnuteľný majetok.    

Hnuteľné veci

Nehnuteľnosti

Vnútorný predpis k odpredaju majetku SP, a. s.. 

Dokument OS-75 ako Interný predpis - Odpredaj nehnuteľného majetku SP, a. s.

Dokument OP-75/01 ako Interný predpis - Štatút Komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj nehnuteľného majetku SP, a. s.
 

 

 

Mobilná verzia