Profesijné životopisy

Generálny riaditeľ

generálny riaditeľ - Ing. Róbert Gálik, MBA
 

Riaditelia úsekov

úsek generálneho riaditeľa a financií - Ing. Ivana Piňosová
úsek prevádzky - Ing. Peter Kapusta
úsek pobočkovej siete a retailového predaja - Jozef Kiss
úsek služieb - JUDr. Stanislav Backa
úsek ľudských zrojov - JUDr. František Michvocík 

Riaditelia sekcii

sekcia elektronických služieb - Ing. Marek Lendacký
sekcia informačných technológií - Ing. Juraj Ďuriš
sekcia financií - Ing. Michal Lieskovský
sekcia personálnych služieb - Ing. Marta Sztraková
sekcia personálneho controllingu a motivácie - Ing. Juraj Donoval
sekcia obchodu a medzinárodnej pošty - Ing. Igor Šulek
sekcia logistiky - Ing. Pavol Dovhun
sekcia vysporiadania finančných transakcií - Ing. Jozef Vrábeľ
sekcia správy majetku - Mgr. Veronika Kopčoková
sekcia prevádzky pobočkovej siete - Ing. Martin Šutek
sekcia ochrany majetku a osôb - Mgr. Pavel Kelemen  
sekcia riadenia a podpory predaja - Ing. Daniela Krajčovičová  

 

Riaditelia centier regionálneho predaja

Centrum regionálneho predaja Bratislava - Ing. Mária Kamenická
Centrum regionálneho predaja Trnava - Bc. Denisa Juricová
Centrum regionálneho predaja Nitra - Ing. Marcela Lacková
Centrum regionálneho predaja Trenčín - Mgr. Libor Hupka
Centrum regionálneho predaja Banská Bystrica - Ing. Janka Sládeková
Centrum regionálneho predaja Žilina - Ing. Danka Trávniková
Centrum regionálneho predaja Košice - Ing. Milan Papcun
Centrum regionálneho predaja Prešov - Ing. Jozef Bujňák

 

Mobilná verzia