Súťaž o najkrajší list

Súťaž o najkrajší list je celosvetová súťaž, ktorú vyhlasuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie. Na Slovensku sa o výber najkrajšieho slovenského listu stará Slovenská pošta s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je snaha viesť deti k tradičnému písaniu listov a osvojeniu si písaného prejavu.

Výsledky súťaže o najkrajší list 2014

Tento rok sa uskutočnil už 43. ročník súťaže o najkrajší list. Aktuálny ročník sa niesol v znamení hudby - „Ako hudba ovplyvňuje naše životy“ – tak znelo tohtoročné zadanie, ktoré zaujalo 426 detí z celého Slovenska. Súťaže sa mohli zúčastniť deti a mladí ľudia do 15 rokov. Uzávierka bola 31. marca 2014. Komisia, ktorá súťažné listy hodnotila, bola zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

12-ročný víťaz z Kežmarku

Najkrajší list v roku 2014 napísal dvanásťročný Erich Abt z Kežmarku. Vďaka svojmu listu získal päťdňový pobyt s plnou penziou v slovenských horách pre celú rodinu. Cena bude víťazovi oficiálne odovzdaná do konca tohto školského roka. Jeho list bol preložený do anglického jazyka a bude súťažiť v celosvetovom kole súťaže o najkrajší list, ktorého výsledky budú známe v auguste 2014.

Komisia sa vzhľadom na vysokú kvalitu listov rozhodla oceniť TOP desiatku najkrajších listov. Tu sú mená víťazov:

  1. Erich Abt – Kežmarok
  2. Karina Šprláková, Trstená
  3. Aneta Janušková, Selec
  4. Peter Kršiak, Voznica
  5. Lenka Sirotňáková, Červenica
  6. Mária Chalachanová, Humenné
  7. Barbora Bôžeková, Vitanová
  8. Alexandra Zeleňáková, Jarok
  9. Ema Truchanová, Ružomberok
  10. Klaudia Ráczová, Žilina

Autori TOP desiatky najkrajších listov získavajú od Slovenskej pošty knižky o filatelii a známkové zošítky a od partnera súťaže – kníhkupectva Martinus.sk elektronické čítačky kníh. 

Víťazom srdečne blahoželáme! Zároveň ďakujeme všetkým deťom, mladým ľuďom a tiež učiteľom, ktorí sa zapojili do súťaže. 

Partner súťaže

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky