Súťaž o najkrajší list

Napíš list o tom, ako si predstavuješ svet, v ktorom by si chcel vyrastať, a vyhraj zaujímavé ceny!

Medzinárodnú súťaž, ktorú v súčasnosti organizuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie (SPÚ), vstupuje do 44. ročníka. Aktuálna téma „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“ poskytuje deťom a mládeži do 15 rokov príležitosť podeliť sa o svoje nádejné vízie krajiny, kontinentu či planéty, ako aj o perspektívne riešenia problémov či výziev, ktorým naša civilizácia čelí. SPÚ sa touto formou snaží prispieť k budovaniu sveta „blahobytu, spravodlivosti, slobody, dôstojnosti a mieru“ a podporiť program OSN o udržateľnom rozvoji, tak ako ho budú schvaľovať jej členské štáty na samite v septembri 2015.

Priebeh súťaže

Na Slovensku súťaž organizuje Slovenská pošta, a. s., s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Autor víťazného listu získa rodinný pobyt v krásnom horskom prostredí a tí, čo sa umiestnia na druhom a treťom mieste, sa môžu tešiť na diplomy, kolekcie poštových známok, elektronické čítačky od spoločnosti Martinus.sk a iné hodnotné darčeky.

Najkrajší list zo Slovenska postupuje do medzinárodného kola, kde porota udeľuje tri medaily (zlatú, striebornú a bronzovú) najúspešnejším kompozíciám, pričom na držiteľa najvyššieho ocenenia čaká i zájazd do švajčiarskeho Bernu a jeho list bude uverejnený v časopise Union Postale. 

Podmienky súťaže

 1. Súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov.
 2. List musí obsahovať všetky formálne znaky: oslovenie na začiatku, podpis na konci, miesto, z ktorého sa list odosiela, dátum odoslania, adresu odosielateľa i adresa adresáta.
 3. Listy na uvedenú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu od 500 do 800 slov.
 4. Samotné znenie listu je potrebné doplniť o nasledujúce údaje:
  - meno a priezvisko autora/autorky,
  - vek autora/autorky,
  - adresu bydliska autora/autorky,
  - názov a adresu školy, ktorú autor/autorka navštevuje,
  - informáciu o tom, koľký raz v poradí sa autor/autorka súťaže zúčastňuje.
 5. Najkrajší list zo Slovenska bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do Bernu na posúdenie medzinárodnou porotou. 
 6. Listy môžu byť napísané aj priamo v anglickom jazyku.
 7. Listy posielajte na uvedené adresy do 31. marca 2015.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Kam posielať listy?
Listy, v ktorých opíšete vaše predstavy o svete, kde túžite vyrastať, posielajte na adresy: 
Slovenská pošta, odbor komunikácie, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
alebo najkrajsilist@slposta.sk.

Listy a e-maily nezabudnite označiť heslom "Najkrajší list".

Mená víťazov aktuálneho ročníka zverejníme prostredníctvom tejto webovej stránky v závere apríla. Ukážky listov, ocenených v predchádzajúcich ročníkoch, nájdete na webovej stránke SPÚ.

Partner Slovenskej pošty, a.s., spoločnosť Martinus.sk venovala víťazom elektronické čítačky kníh. 

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia