Súťaž o najkrajší list 2014

Súťaž o najkrajší list je celosvetová súťaž, ktorú vyhlasuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie. Na Slovensku sa o výber najkrajšieho slovenského listu stará Slovenská pošta s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je snaha viesť deti k tradičnému písaniu listov a osvojeniu si písaného prejavu.

Napíšte list o tom, ako hudba ovplyvňuje naše životy a vyhrajte!

Ak máte menej ako 15 rokov a máte radi hudbu, práve pre vás je tu súťaž o najkrajší list! Aktuálnou témou tejto celosvetovej súťaže je totiž práve HUDBA. Napíšte ľubovoľnému človeku list o tom, ako hudba ovplyvňuje naše životy a vyhrajte.
Listy posielajte do 31. marca 2014.

Autor/ka prvého víťazného listu získava päťdňový pobyt v slovenských horách s rodičmi/prípadne súrodencami. Víťaz/ka, ako aj autori listov, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste získajú od Slovenskej pošty diplom, hodnotný album poštových známok a ďalšie vecné ceny. Okrem toho partner súťaže - internetové kníhkupectvo Martinus.sk - venoval do súťaže 10 elektronických čítačiek kníh, ktoré dostanú autori TOP desiatky najkrajších listov.

Čo má list po formálnej stránke obsahovať?
- oslovenie na začiatku listu
- podpis na konci listu
- miesto a dátum, odkiaľ adresát list píše
- adresa odosielateľa a adresa adresáta

Listy na zadanú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu od 500 do 800 slov. Keďže ide o celosvetovú súťaž, víťazný slovenský list prekladáme do anglického jazyka a posielame do celosvetového kola súťaže. Preto, ak si trúfate, môžete napísať váš list aj priamo v anglickom (príp. vo francúzskom) jazyku. Listy bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Okrem listu nám zašlite aj nasledovné údaje o pisateľoch:
- meno a priezvisko
- vek
- adresu bydliska
- názov a adresu školy, ktorú pisateľ navštevuje
- informáciu, koľký raz sa súťaže v minulosti zúčastnil
Zaslaním listu dáva pisateľ súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie. 

Na vaše listy o kráse a hlbokom význame hudby sa tešíme na poštovej alebo e-mailovej adrese:
Slovenská pošta
odbor komunikácie
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
e-mail: najkrajsilist@slposta.sk

Listy a maily nezabudnite označiť heslom "Súťaž o najkrajší list".

Partner súťaže

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky