Bezodplatný prevod cenných papierov

Prevod „bezcenných“ cenných papierov poskytuje Slovenská pošta na vybraných 150 pracoviskách.

Pre úspešné vybavenie prevodu je potrebné, aby ste si priniesli so sebou osobné doklady (občiansky preukaz) a výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., zaslal osobám, ktorým spoplatnil vedenie účtu majiteľa cenných papierov. V prípade, že vám nebol doručený výpis z účtu majiteľa cenných papierov, je možné o výpis požiadať priamo na pracovisku.

V prípade potreby zastupovania fyzickej osoby je možné použiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Bezodplatný Prevod cenných papierov môžete uskutočniť do 30. 06. 2016.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia