e-Document

Službou e-Document za vás rýchlo a pohodlne vyriešime spracovanie údajov o doručení zásielok vašim zákazníkom. Zabezpečíme vám digitalizáciu doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok, elektronické spracovanie dát, ich export a uloženie.


Výhody e-Document

  • odbúranie fyzickej práce s doručenkami – výber z P.O.Boxov, preprava, manipulácia, spracovanie doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok
  • získanie relevantných údajov a obrazov z doručeniek v elektronickej forme
  • uloženie digitálnych dokumentov
  • komfortné prezeranie a prehľadnosť údajov získaných z doručeniek, odbúranie práce s ukladaním dokladov (uložíme vám doklady do archívnych škatúľ podľa požiadaviek)

Kontakt späť

Slovenská pošta, a. s.
Stredisko spracovania prevádzkových dokladov
Lovinského 35
817 11 Bratislava 11
e-mail: edocument@slposta.sk

Súvisiace dokumenty