Elektronické oznamovanie zásielok

  •  

  •  

Nová moderná forma oznámenia zapísaných zásielok prostredníctvom sms-ky a/alebo e-mailu. Služba je poskytovaná adresátom zásielok, držiteľom Poštových kariet pre Občanov, ktorí uprednostňujú novú elektronickú formu oznámenia zapísaných zásielok (doporučené listy, poistené listy, úradné zásielky), ktoré sa dodávajú na základe potvrdenia prevzatia. 

Aktivácia služby eOZ je veľmi jednoduchá. Stačí na ktorejkoľvek pošte vypísať 1x žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok. 

Pozn.: v prípade zmeny alebo deaktivácie služby je potrebné podať žiadosť na pošte v dvoch vyhotoveniach. 

Súvisiace dokumenty       

Mobilná verzia