ePoPS

Oslovte svojich zákazníkov prostredníctvom reklamných spotov na plazmových obrazovkách, ktoré sú umiestnené na vybraných poštách.

Výhody ePoPS

  • plazmové obrazovky sú umiestnené na veľkých poštách s vysokou návštevnosťou zákazníkov
  • spoty sú vysielané na 42“ obrazovkách
  • ľubovoľné opakovanie spotu v jednom vysielacom bloku
  • rýchle a ľahké objednanie

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.
úsek obchodu a marketingu
Komenského 16
975 88  Banská Bystrica

Tel.: 048/435 01 06
e-mail: epops@slposta.sk
 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia