Expres Mail Servis (EMS)

Expres Mail Servis je služba určená na rýchle zasielanie dokumentov a tovaru do zahraničia. Zásielku môžete podať na pošte alebo u kuriéra.

Predplatené obaly:
EASY EXPRES EÚ – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín Európskej únie
EASY EXPRES WORLD – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín mimo Európskej únie

Charakteristika

Lehota prepravy
 • v závislosti od krajiny určenia – pozrite si Zasielacie podmienky
 • Slovenská pošta garantuje lehotu dodania expres zásielok z cudziny nasledujúci pracovný deň odo dňa príchodu na medzinárodné výmenné stredisko do 16:00 hod. alebo ak bude do tohto času prepustená colným úradom do voľného obehu.
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery a obal
 • min.: 17 x 10 cm, max.: v závislosti od krajiny určenia – pozrite si Zasielacie podmienky
 • Na podaj môžete využiť aj predplatené obaly – EASY EXPRES EÚ a EASY EXPRES WORLD.
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, úverom poštovného, faktúrou

Služby k EMS zásielkespäť

Odosielateľ
 • Storno na podaji, Storno na dodaji
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta, Splnomocnenie

Ako podať expres zásielku do zahraničiaspäť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0800 122 413, na dispečingu príslušného oblastného uzla, na www.posta.sk alebo prostredníctvom aplikácie ePodací hárok a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku do 15 kg môžete podať na takmer každej pošte (pozrite si prehľad pôšt).
 4. U kuriéra alebo na pošte vyplňte sprievodné doklady pre medzinárodný styk. 
 5. Ak posielate zásielku do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 22, resp. CN 23 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. Uveďte v ňom podrobný obsah zásielky, hmotnosť a hodnotu zasielaného tovaru a priložte Faktúru/proforma faktúru v 3 origináloch a 1 kópii.
 6. Prijatie expres zásielky vám potvrdíme na sprievodnom doklade.

Koľko stojí EMS zásielkaspäť

EMS zásielka do Českej republiky, Poľska – Tarifné pásmo 0 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 15,00 €
5 kg 19,00 €
10 kg 24,00 €
EMS zásielka do Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska – Tarifné pásmo 2 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 32,50 €
5 kg 44,50 €
10 kg 58,00 €
EMS zásielka do Spojených štátov amerických – Tarifné pásmo 3
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 35,00 €
5 kg 66,00 €
10 kg 134,00 €

Uvedené ceny sú len za vybrané druhy zásielok, pozrite si kompletný Cenník.

Kontakt späť

Bližšie informácie o zásielkach EMS získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu 0800 122 413.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia