Expres Mail Servis (EMS)

Expres Mail Servis je služba určená na rýchle zasielanie dokumentov a tovaru do zahraničia. Zásielku môžete podať na pošte alebo u kuriéra.

Predplatené obaly:
EASY EXPRES EÚ – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín Európskej únie
EASY EXPRES WORLD – predplatená obálka na zásielky do 1 kg do krajín mimo Európskej únie

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • v závislosti od krajiny určenia
Rozmery a obal
 • min.: 17 x 10 cm, max.: v závislosti od krajiny určenia – pozrite si Zasielacie podmienky
 • Na podaj môžete využiť aj predplatené obaly – EASY EXPRES EÚ a EASY EXPRES WORLD.
Za zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, prevodom, úverom poštovného, faktúrou

Služby k EMS zásielkespäť

Odosielateľ
 • Storno na podaji, Storno na území SR
Adresát
 • Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta, Druhé opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Sledovanie zásielok - T&T

Ako podať expres zásielku do zahraničiaspäť

 1. Zistite, za akých podmienok môžete zásielku poslať do krajiny určenia. Informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru vám podajú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia. Pozrite si zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy úplne vylúčené.
 2. Objednajte si kuriéra najlepšie deň vopred na čísle 0800 122 413 alebo na dispečingu príslušného oblastného uzla a dohodnite si miesto prevzatia zásielky. Zásielku môžete priniesť aj na niektorú z našich expres pôšt.
 3. Zásielku do 15 kg môžete podať na takmer každej pošte (pozrite si prehľad pôšt).
 4. U kuriéra alebo na pošte vyplňte sprievodné doklady pre medzinárodný styk a vyznačte služby, ktoré požadujete. 
 5. Ak posielate zásielku do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 22, resp. CN 23 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. Uveďte v ňom podrobný obsah zásielky, hmotnosť a hodnotu zasielaného tovaru a priložte Faktúru/proforma faktúru v 3 origináloch a 1 kópii.
 6. Prijatie expres zásielky vám potvrdíme na sprievodnom doklade.

Koľko stojí EMS zásielkaspäť

EMS zásielka do Českej republiky, Poľska – Tarifné pásmo 0 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 15,00 €
5 kg 19,00 €
10 kg 24,00 €
EMS zásielka do Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska – Tarifné pásmo 2 EÚ
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 32,50 €
5 kg 44,50 €
10 kg 58,00 €
EMS zásielka do Spojených štátov amerických – Tarifné pásmo 3
Do hmotnosti Predajná cena v EUR
1 kg 35,00 €
5 kg 66,00 €
10 kg 134,00 €

Uvedené ceny sú len za vybrané druhy zásielok, pozrite si kompletný Cenník.

Kontakt späť

Bližšie informácie o zásielkach EMS získate v príslušnom oblastnom uzle alebo na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu 0800 122 413.

Súvisiace dokumenty