Obchodná zásielka

www.mudrahviezda.sk
Obchodná zásielka je určená na zasielanie písomností alebo drobných predmetov, ktorej adresáta vám stačí označiť jeho prideleným špecifickým kódom (OSSN) a nemusíte vypisovať jeho celú adresu.

OSSN je číslo (alebo krátke meno), ktoré začína hviezdičkou (*) a používa sa v poštových službách a komunikačných sieťach.

 

Môžete ju použiť na:

 • zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média (napr. list, CD, DVD a pod.) do 2 kg,
 • zasielanie drobných predmetov nižšej hodnoty.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • na druhý pracovný deň po dni podania
Hmotnosť
 • do 2 kg, do 20 g lístok
Najmenšie rozmery
 • obchodná zásielka bez obalu: 14 x 9 cm
 • obchodná zásielka plochého tvaru: 14 x 9 cm
 • obchodná zásielka vo zvitku:
 • d + 2x priemer je minimálne 17 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť menší ako 10 cm
 • ochodná zásielka nepravidelných tvarov: vzdialenosť dvoch najvzdialenejších okrajových bodov zásielky je min. 14 cm
Najväčšie rozmery
 • obchodná zásielka bez obalu: 23,5 x 12 cm
 • obchodná zásielka plochého tvaru:
 • d+š+h (hrúbka) = max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • obchodná zásielka vo zvitku:
 • d + 2x priemer je max. 104 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť väčší ako 90 cm
 • obchodná zásielka nepravidelných tvarov:
 • vzdialenosť dvoch najvzdialenejších okrajových bodov zásielky je max. 60 cm
Obal
 • v uzatvorenom obale alebo bez obalu
Podaj
 • na všetkých poštách, Poštách partner, prostredníctvom poštových schránok alebo na základe dohody s SP
Dodaj
 • do poštového priečinka zriadeného na dodávanie obchodných zásielok, bez potvrdenia prevzatia
Za obchodnú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom

Služby k zásielkespäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba

Ako podať Obchodnú zásielkuspäť

 1. Zásielku zabalenú podľa podmienok pošty prineste na poštu (obal si môžete zakúpiť aj priamo na pošte – napr. obálka).
 2. Do pravej dolnej časti adresnej strany obálky napíšte adresu prijímateľa v tvare kódu. Kódom sa rozumie číslo alebo krátke meno, ktoré sa začína hviezdičkou (*)(napr. *1234 alebo *ABCD).
 3. Ak v zásielke posielate drobné predmety, zabezpečte ich vnútorné balenie tak, aby nevyčnievali z obalu a aby pri manipulácii so zásielkou nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 4. Zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte, prípadne ju vhoďte do poštovej schránky Slovenskej pošty – v tomto prípade je nutné, aby na zásielke boli nalepené poštové známky v hodnote príslušnej hmotnostnej kategórie podľa Tarify.

Všetky druhy obálok k zásielkam vám ponúka POSTshop - obchod na pošte.

Koľko stojí Obchodná zásielka - ceny platné od 1.1.2013späť

Do hmotnosti Predajná cena v EUR
50 g 0,55 €
100 g 0,70 €
500 g 1,00 €
1 000 g 1,60 €
2 000 g 2,90 €

Cena priečinka

  Predajná cena v EUR
P.O.BOX pre obchodnú zásielku/mesiac 6,00 €

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia