Poštová karta - Občan

Poštová karta vám umožní na každej pošte bezhotovostne platiť za tovary a služby, zbierať bonusové body a bonusové finančné prostriedky, ako aj získavať výhody na pošte. Navyše iba s Poštovou kartou vám zriadime výhodné SIPO poistenie pre prípad straty zamestnania a pracovnej neschopnosti.

Poštová karta je prvá karta, ktorou je možné platiť na poštách a využívať Bonusový program Slovenskej pošty. 

Bonusový program

V rámci Bonusového programu Slovenskej pošty sú pri nákupe vybraných tovarov a služieb na Poštovú kartu po jej predložení pripísané bonusové body alebo bonusové finančné prostriedky, ktoré je možné  využiť pri ďalších nákupoch a platbách na pošte.

Body a bonusové finančné prostriedky za nákup tovarov a služieb sú prideľované podľa Bonusového hodnotenia nákupu. Pri platbe prostredníctvom Poštovej karty získavate až dvojnásobok stanovených bodov.

Nazbierané body na Poštovej karte za daný rok sú platné do konca nasledujúceho roka. O blížiacej sa exspirácii bodov informujeme e-mailom a na webových stránkach. 
Najbližší termín exspirácie bodov, nazbieraných do konca roka 2015 a zatiaľ nespotrebovaných je  31. 03. 2017. 

Výhody bonusového programu

  • Nazbierané body je možné využiť pri nákupe tovaru z Internetového obchodu SK CLUB. Zákazník za vybraný tovar zaplatí bonusovú cenu, ktorá je daná množstvom spotrebovaných bodov a výškou finančného doplatku v €.
  • Za realizáciu vybraných poštových služieb vám budú na Poštovú kartu pripísané bonusové finančné prostriedky, ktoré je možné využiť na ďalšie nákupy a platby na pošte.
  • Doplnkové poštové služby k balíkom a Expres zásielkam (doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta a opakované doručenie na žiadosť adresáta) sú majiteľovi Poštovej karty poskytnuté zadarmo. Pri využití doplnkovej služby zadarmo sa preukážte vašou Poštovou kartou pri doručení zásielky.
  • Výhodnejšie nákupy u obchodných partnerov Slovenskej pošty.

Platobná funkcionalita späť

Na Poštovú kartu si stačí jednoducho iba vložiť / dobiť finančné prostriedky, aktivovať prístup k platbe kartou a  jej výhody môžete využívať naplno.

Poštovou kartou je možné bezhotovostne platiť na označených priehradkách pošty za nakúpený tovar a využité služby, a tiež na kartu vkladať a vyberať z nej vložené finančné prostriedky.

Možnosti dobitia:

  • On-line dobitím na dobi.postova-karta.sk,
  • v hotovosti na každej pošte,
  • prevodom z bankového účtu,
  • inkasom z bankového účtu.

Viac informácií nájdete na www.postova-karta.sk.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia