SIPO poistenie 

  •  

SIPO Poistenie iba pre držiteľov Poštovej karty

Získajte istotu, že budete mať na zaplatenie vašich účtov. Poistenie vás ochráni v prípade:
• straty zamestnania (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní),
• pracovnej neschopnosti (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie až do výšky 400 €, ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb.

SIPO poistenie si môžete zriadiť na každej pošte iba za 0,97 € mesačne.

Úhrada poistenia je možná:
• prostredníctvom dokladu SIPO s mesačnou frekvenciou platenia,
• automatickým strhávaním poplatku z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.

Prečo by ste sa mali poistiť?

SIPO poistenie vás ochráni pri nečakaných životných situáciách, ako strata zamestnania alebo pracovná neschopnosť, pričom sa postará o to, aby ste mali na zaplatenie vašich účtov.

Čo získate vďaka poisteniu?

V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie až do výšky 400 €, ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO, ako aj ďalších platieb. Výška mesačnej platby, ktorú vám vyplatíme pri poistnej udalosti je 100 €, maximálne však 4 mesačné platby za sebou, pri jednej poistnej udalosti.

Aké sú podmienky vzniku poistenia?

Poistenie môže vzniknúť, pokiaľ spĺňate podmienky pre vznik poistenia:
• ste mladší ako 62 rokov,
• máte Poštovú kartu (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou),
• nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
• nie ste v pracovnej neschopnosti,
• za posledných 12 mesiacov ste neboli v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
• nie ste v skúšobnej dobe a v predchádzajúcich 12 mesiacoch ste boli nepretržite zamestnaní v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere.

Všetky informácie o podmienkach uzatvorenia SIPO poistenia nájdete v Poistnej zmluve.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

 

Tlačivá na oznámenie poistnej udalosti nájdete nižšie alebo na stránke Poštovej poisťovne, a. s.

 

 

Mobilná verzia