SIPO reklama

Reklamu vašich produktov a služieb môžete mať aj na SIPO dokladoch. Oslovíte tak veľmi efektívne takmer všetky domácnosti na Slovensku.

Výhody SIPO reklamy

  • priestor pre krátkodobú, ale aj dlhodobú reklamu
  • 2 reklamné priestory na jednom doklade (reklamný priestor A a B)
  • efektívna reklama do 1,9 mil. slovenských domácností
  • jednoduché objednanie
  • plnofarebná tlač

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.
úsek obchodu a marketingu
„SIPO reklama“
Komenského 16
975 88  Banská Bystrica
Tel.: 048/435 01 06
e-mail: siporeklama@slposta.sk

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia