Služby štátu na pošte IOMO

  •  

Služby štátu poskytujeme na 602 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Na špecializovaných pracoviskách pôšt (Integrovaných obslužných miestach IOMO), tak vybavíte aj úradné záležitosti ako: Výpis z Obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis / Odpis registra trestov, ktoré sú verejnými listinami použiteľnými na všetky právne úkony.

Výpis z Obchodného registra SR

Výpis z Obchodného registra SR vybavíte u nás na pošte za 4,50 eur.

Výpis z listu vlastníctva (LV)

Výpis z listu vlastníctva za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 7,90 eur.

Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby) Odpis registra trestov (pre fyzické osoby)

Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby a Odpisu registra trestov pre fyzické osoby vám na vybraných poštách vydáme už za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte len za 1,90 eur.

Overenie originality elektronického čipu „malého techničáku“

Na IOMO pracoviskách súčasne vybavíte aj Overenie originality elektronického čipu Osvedčenia o evidencii vozidla (tzv. "malého techničáku") za 2,50 eur a odpis elektronických údajov z osvedčenia za 3,00 eur. Overenie je možné vykonať zo slovenských a rakúskych osvedčení o evidencii vozidla.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby štátu sú uvedené v Sadzobníku úhrad, ktorý je dostupný aj na každom pracovisku IOMO.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia