Western Union

Western Union je bezpečný a najrýchlejší spôsob zasielania a prijímania hotovosti na viac ako 300 000 miestach na celom svete bez toho, aby ste potrebovali bankový účet. Peňažnú hotovosť je možné vyplatiť už o niekoľko minút po odoslaní.

Využitie Western Union

Western Union využijete na:

  • zaslanie/príjem peňazí do/zo zahraničia aj v rámci Slovenska,
  • riešenie krízových finančných situácií,
  • zaslanie peňazí, keď nepoznáte bankový účet príjemcu.

Postup pri zasielaní peňazí

  1. Vyplňte tlačivo, ktoré vám poskytneme pri priehradke, podľa predtlače.
  2. Predložte vyplnené tlačivo a doklad totožnosti.
  3. Predložte peňažnú sumu určenú na zaslanie plus sumu na poplatok v mene euro.

Postup pri príjme peňazí späť

  1. Vyplňte tlačivo, ktoré vám poskytneme pri priehradke, podľa predtlače.
  2. Vyplňte tlačivo spolu s dokladom totožnosti a predložte pri priehradke.
  3. Peniaze vám vyplatíme v mene euro bez ohľadu na to, v akej mene boli peniaze odoslané.

Kontakt na partnera  www.moneytransfer.sk

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia