Elektronické oznamovanie zásielok

  •  

  •  

Nová moderná forma oznámenia zapísaných zásielok prostredníctvom sms-ky a/alebo e-mailu. Služba je poskytovaná adresátom zásielok, držiteľom Poštových kariet (pre Občanov/Komerčných pre firemných zákazníkov), ktorí uprednostňujú novú elektronickú formu oznámenia zapísaných zásielok (doporučené listy, poistené listy, úradné zásielky), ktoré sa dodávajú na základe potvrdenia prevzatia a nezapísaných listových zásielok, ktoré nebolo možné pre ich rozmer vložiť do domovej listovej schránky. 

Aktivácia služby eOZ je veľmi jednoduchá. Stačí na ktorejkoľvek pošte vypísať 1x Žiadosť o elektronické oznamovanie zásielok/Žiadosť o elektronické oznamovanie zásielok - organizácia. 

Pozn.: V prípade zmeny alebo deaktivácie služby je potrebné podať žiadosť na pošte v dvoch vyhotoveniach. 

Súvisiace dokumenty       

Mobilná verzia