Viete, že od začiatku mája si z aplikácie ePodací hárok môžete vytlačiť adresné štítky a sprievodné doklady (CP71, CN22, CN23 a CN29 ter) aj pre zásielky adresované do cudziny?

Pred. 1 2 12 13 14 15 16 120 121 Nasl.