Viete, že na vybraných IOM poštách už vybavíte aj osvedčenie Vašich listinných dokumentov, čím získate úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely?

Pred. 1 2 3 4 5 136 137 Nasl.