Slovenská pošta od 1. 9. 2018 pristupuje k úprave taríf pre medzinárodné zásielky. Táto úprava nadväzuje na už schválenú úpravu taríf, ktorá je platná od 1. 1. 2018 a dotkne sa doporučených a poistených listových zásielok, a tiež niektorých druhov listov a balíkov.

Ambíciou Slovenskej pošty bolo čo najviac minimalizovať negatívny dosah na zákazníkov. Prax za uplynulé mesiace však ukázala, že ceny za zásielky v mnohých prípadoch nepokrývajú ani náklady Slovenskej pošty a je potrebné ich korigovať. Predtým sa ceny za medzinárodné zásielky nemenili až deväť rokov - tarifa bola naposledy komplexne upravená v roku 2009.

Viac informácií nájdete tu.