Slovenská pošta v spolupráci so Slovinskou poštou a obcou Stará Bystrica si pripomína 10. výročie postavenia Slovenského orloja. Pri tejto príležitosti vydávame spoločné poštové známky s motívom výnimočného Slovenského orloja a historických slnečných hodín z kartuziánskeho kláštora v slovinskom Pleterje.

Poštová známka „Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici“ nominálnej hodnoty 1,20 € má rozmery 26,5 × 44,1 mm a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami z toho 4 známky emisie č. 680 a 4 známky emisie 681. Ústredným motívom na poštovej známke je ciferník s astronomickými údajmi. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s motívom orloja v Starej Bystrici s dátumom  22. marca 2019 a domicilom obce Stará Bystrica. Motívom prítlače FDC obálky je budova Slovenského orloja v Starej Bystrici. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je Mgr art. Jozef Česla.

 

Viac informácií nájdete tu.