Vážení zákazníci,

z dôvodu výpadku elektrickej energie je zákaznícke centrum/zákaznícka linka Slovenskej pošty momentálne nefunkčná. Na odstránení havarijnej situácie dodávateľ elektrickej energie intenzívne pracuje. O obnovení prevádzky zákazníckeho centra budeme okamžite informovať.

Slovenská pošta sa za problémy ospravedlňuje.