Dodávka formulárov s čiarovým kódom pre internú spotrebu SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodávka formulárov s čiarovým kódom pre internú spotrebu SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.