Generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal Peter Helexa

Do funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty bol s účinnosťou od 1. júla 2018  vymenovaný Peter Helexa. 

Peter Helexa má za sebou množstvo pracovných skúseností; do vedenia Slovenskej pošty prichádza z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde pôsobil ako riaditeľ stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodných vzťahov. V minulosti pre Slovenskú poštu pracoval; v rokoch 2014 – 2015 zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku marketingu a korporátneho obchodu.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.