Ježiškovi napísalo vyše 111-tisíc detí zo 43 krajín sveta

V rámci 24. ročníka Vianočnej pošty napísalo list Ježiškovi 111 374 detí zo 43 krajín sveta. Aj v tomto ročníku prevládali skôr materiálne darčeky, no zo želaní detí je zrejmé, že citlivo vnímajú aj situácie okolo seba, vrátane geopolitických vzťahov.

Viac informácií nájdete tu.