Ježiškovi napísalo vyše 95 000 detí zo 42 krajín

V rámci 23. ročníka Vianočnej pošty list Ježiškovi napísalo 73 570 detí a ďalších 32 000 poslalo pohľadnicu prostredníctvom internetovej aplikácie www.mojapohladnica.sk Pandémia sa opäť odzrkadlila aj v želaniach detí. Tie si okrem hračiek, školských potrieb, mobilov, tabletov či živých zvieratiek želali aj zdravie a skončenie tohto covidového obdobia.

Viac informácií nájdete tu