Kópiu z katastrálnej mapy vybavíte už aj na pošte

Od 17.07.2021 spúšťa Slovenská pošta pre svojich zákazníkov novú službu – Kópia z katastrálnej mapy. Službu vybavíte na vybraných IOM poštách. Služba sa poskytuje v režime „na počkanie“, t.j. zákazníkovi je odovzdaný výstup – kópia katastrálnej mapy ihneď na pošte alebo je mu zaslaný notifikačný email s odkazom na stiahnutie dokumentu v elektronickej podobe.