Medzinárodná pošta a obmedzenie prijímania a doručovania zásielok

Pre nedostatok prepravnej kapacity a výraznému zaťaženiu významných tranzitných bodov súvisiacich s globálnou pandémiou koronavírusu aj naďalej pretrvávajú obmedzenia v medzinárodnej preprave. Týmto zaťažením môže byť ovplyvnená lehota doručenia zásielok adresátom v konečných krajinách určenia.

Intenzívne pracujeme na možnosti zabezpečenia alternatívnej prepravy medzinárodných zásielok do a zo zahraničia.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám v mene Slovenskej pošty, a.s., touto cestou ospravedlňujeme.