Možné oneskorenie colno-deklaračného prerokovania zásielok zo zahraničia z dôvodu pandémie

Slovenská pošta, a.s., informuje zákazníkov, že z dôvodu akútnej pandemickej karantény niekoľkých zamestnancov colno-deklaračného oddelenia v Bratislave môže dôjsť k oneskorenému colno-deklaračnému prerokovaniu niektorých zásielok zo zahraničia. Slovenská pošta, a.s., uisťuje klientov, že využíva všetky možnosti, aby nedochádzalo k oneskorenému doručeniu zásielok.

Ďakujeme za pochopenie.