Možnosť úhrady SIPO prostredníctvom internetbankingu

V čase mimoriadnej situácie ohrozenia koronavírusom, ponúkame vám možnosť úhrady SIPO prostredníctvom internetbankingu – jednorazovým príkazom z účtu.

Pri platbe použite nasledovné platobné symboly:

  • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173
  • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na  vašom platobnom doklade SIPO
  • konštantný symbol: 0558
  • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok. Tento mesiac je to 3333330320
  • informácie nájtede aj na webe: https://www.posta.sk/sluzby/sipo

Aj takto môžete pomôcť tomu, aby sa na poštách stretávalo čo najmenej ľudí.

Ďakujeme, Slovenská pošta, a.s.