Aj tento rok sa deti a mládež do 15 rokov zapojili do súťaže o najkrajší list, ktorej národné kolo vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Víťazkou aktuálneho 47. ročníka, v rámci ktorého prišlo takmer 600 listov, sa stala Tereza Justína Vaneková zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach.

Prečítajte si najkrajšie listy: 

  1. Tereza Justína Vaneková zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach
  2. Nina Adamčíková zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch
  3. Lenka Hardoňová zo ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou

Viac informácií nájdete v tlačovej správe