Nedostupnosť infolinky 0850 122 413

Z  technických príčin sa dňa 17.08.2021 nebolo možné dovolať na Zákaznícku linku Slovenskej pošty, a.s. 

Za vzniknutú situáciu sa Vám v mene Slovenskej pošty, a.s., ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.