Nedostupnosť webovej stránky Slovenskej pošty

Vážení zákazníci,

z technických príčin (údržba systémov) môže  6. novembra 2021  v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. a 7. novembra 2021 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. nastať niekoľkominútový výpadok webovej stránky Slovenskej pošty, a.s., www.posta.sk.

Ďakujeme za porozumenie,

Slovenská pošta, a.s.