Odpredaj hnuteľného majetku Slovenskej pošty, a. s.

Aktuálnu ponuku hnuteľného majetku na odpredaj nájdete tu.