Odvoz a likvidácia ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z prevádzok Slovenskej pošty, a.s.

Odvoz a likvidácia ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z prevádzok Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.