Vážení zákazníci,

bezpečnosť a zdravie zamestnancov ako aj zákazníkov sú našou základnou prioritou. Robíme všetko pre to, aby sme pri kontakte so zákazníkmi, napríklad pri doručovaní, ale aj pre návštevníkov našich pobočiek vytvárali a zaistili bezpečné prostredie. Epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 (koronavírus) podrobne v Slovenskej republike sledujeme, a riadime sa pokynmi a usmerneniami hlavného hygienika Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“). Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa prenáša kýchaním, kašľaním, priamym kontaktom a pod. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Na základe odporúčaní ÚVZ SR a pracovnej zdravotnej služby, Slovenská pošta pristúpila k preventívnym a ochranným opatreniam, o ktorých by sme vás radi informovali. Môžu sa týkať zákazníkov, pri preberaní zásielok v domácnostiach, návštevníkov pobočiek Slovenskej pošty, ale aj našich zamestnancov:

  • Umývanie rúk - často mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, zvlášť po kašli a kýchaní, pred jedením alebo prípravou jedla, po návšteve toalety, po manipulácii s peniazmi a poštovými zásielkami podávanými od klientov v rúškach a po návrate domov. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný gél na ruky, ale umývanie uprednostnite pred gélmi vždy, keď je to možné.
  • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
  • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do odpadkového koša.
  • Pravidelne vetrať miestnosti.
  • Preventívne odporúčame necestovať do postihnutých oblastí ani na súkromné účely.
  • Zabezpečiť mechanickú očistu a dezinfekciu pracovných povrchov, kľučiek, vypínačov a toaliet dezinfekčnými prostriedkami (napr. SAVO).
  • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. Dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha.
  • Dodržiavať zdravú životosprávu doplnenú o konzumáciu vitamínov.
  • Ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.  Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.
  • Nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.

 

Opatrenia pre lokality, v ktorých by bol prípadne potvrdený výskyt koronavírusu, bude Slovenská pošta pripravovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, podľa pokynov hlavného hygienika Slovenskej republiky a ÚVZ SR. Verejnosť bude okamžite informovať.