Operatívny lízing vozidiel kategórie M1: osobný automobil (B) – typ 2

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Operatívny lízing vozidiel kategórie M1: osobný automobil (B) – typ 2.

Viac informácií nájdete tu.