Oznam pre uchádzačov na kúpu nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s.

Oznamujeme uchádzačom na kúpu nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s., že otváranie obálok s ponukami na kúpu nehnuteľností:  Poprad byt 1/A, Poprad byt 7/F, Tatranská Kotlina, Trenčín a Žilina sa uskutoční dňa 20.9.2019 o 11.00 hod. v zasadačke na 12. poschodí administratívnej budovy Slovenskej pošty, a.s., ul. Partizánska cesta č. 9 v Banskej Bystrici.