Vážení zákazníci, 

z dôvodu aktuálnej situácie a zamedzenia šírenia vírusu Covid-19  sme pristúpili k dočasnému obmedzeniu prevádzky na našich colno-deklaračných oddeleniach. Hodiny pre verejnosť sú do odvolania zrušené. Slovenská pošta preclí Vašu zásielku aj bez Vašej fyzickej prítomnosti, stačí, aby ste v stanovenej lehote predložili poštou alebo mailom požadované doklady. Po ukončení colného konania a prepustení zásielky Vám bude zásielka doručená.

Z dôvodu ochrany  zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu COVID 19 nebudú colno-deklaračné oddelenia vybavovať zákazníkov osobne.