Slovenská pošta zefektívňuje procesy v prevádzke a modernizuje služby pre zákazníkov v súlade so stratégiou Pošta 2020. Podnety od zákazníkov sú inšpiráciou pre nové poštové služby, pomáhajú tiež v zlepšovaní už existujúcich. Aj vďaka podnetom od zákazníkov celkový počet reklamácií medziročne poklesol o takmer 3 600 reklamácií.

Počas jedného roka Slovenská pošta spracuje viac ako 580 miliónov transakčných úkonov, z ktorých je reklamovaných menej ako 0,01% prípadov. Našou snahou je vychádzať v ústrety zákazníkom a  rozvíjať prozákaznícky prístup spoločnosti. V súlade so stratégiou Pošta 2020 sú pre Slovenskú poštu podnety od zákazníkov prínosom v zlepšovaní poštových služieb. Na základe podnetov a pozorovaní zákazníkov Slovenská pošta napríklad upravila otváracie hodiny vybraných pobočiek, pristúpila k úprave nastavenia vyvolávacích systémov podľa vyťaženosti vybraných poštových prevádzok či zapracovala zmenu procesov do interných postupov.

Zákazníci podali v minulom roku 53 460 reklamácií, z ktorých 41% Slovenská pošta vyhodnotila ako opodstatnené. Najčastejšie zákazníci reklamovali nedodanie zásielky, čo z celkového počtu podaní predstavuje 29%. Najmenej reklamácií podali zákazníci za nevyplatenie sumy poštového poukazu (1 070). V porovnaní s minulým rokom Slovenská pošta zaznamenala zvýšenie spokojnosti zákazníkov pri dodávaní doručeniek, nakoľko počet reklamácií za nedodanie doručeniek poklesov o viac ako 10%.

Viac informácií nájdete tu.